Текуща поддръжка на Magento

Текуща поддръжка на Magento
by

Като правило, това може да означава:

Мигриране на съществуващ уеб магазин към Magento 2.
Препроектиране на UI/UX.
Разработване на персонализиран уеб дизайн.
Изграждане на персонализирана функционалност.
Редизайн.
Интегриране на платформата за електронна търговия със системи на трети страни.

Няма нужда да разполагате с екип за поддръжка на пълен работен ден. Можете да преместите фокуса си от технологичните грижи и да се съсредоточите върху развитието на бизнеса. На първо място говорим за поддръжка на приложението Magento, но екипът притежава редица компетенции, които могат да бъдат интегрирани в екосистема за електронна търговия:
Хостинг и поддръжка на системата.
Поддръжка на приложението Magento.
Надграждане на приложението до последна версия.
Инсталиране на разширения.
Редовни проверка.
Конфигурация за архивиране.
Оптимизация на производителността.